English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Firma dostarcza technologi? oraz kompletne urz?dzenia do przydomowych biologicznych oczyszczalni ?cieków MCA, oczyszczalnie dla gmin i osiedli EKOKOM, przepompownie ?cieków, pompy,  studnie kanalizacyjne, studnie wodomierzowe, zbiorniki na wod? i ?cieki, urz?dzenia do uzdatniania wody pitnej, urz?dzenia i technologi? do rekultywacji terenów przemys?owych, separatory substancji ropopochodnych, separatory t?uszczów, osadniki, z?o?a biologiczne, filtry itp. 


Urz?dzenia oczyszczania ?cieków posiadaj? certyfikat CE na zgodno?? z odpowiednimi normami.

Naszym celem jest kompleksowa obs?uga inwestycji, pomoc dla firm i instytucji.

Oferujemy kompleksowe us?ugi projektowo-budowlane. Wykonujemy ca?o?ciowo dokumentacj? zwi?zan? z budow? oczyszczalni ?cieków wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami. Instalujemy oczyszczalnie nawet w trudnych warunkach (np. dla schronisk wysokogórskich). Prowadzimy serwis oczyszczalni.

 

www.oczyszczalnie-ekosystem.pl

 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet